06 22 750 867 [email protected]

Co-ouderschapBij co-ouderschap is de zorg voor de kinderen (min of meer) gelijk verdeeld. Oftewel, de kinderen zijn ongeveer evenveel tijd bij hun moeder als bij hun vader. Onze maatschappij geeft een beetje aan dat dit het beste zou zijn voor kinderen. Maar is dat zo? Waar moet u rekening mee houden en hoe gaat dat praktisch. Hierbij informatie, overwegingen en tips.

Echtscheiding en kind

Er is erg veel onderzoek gedaan naar de gevolgen van een scheiding voor kinderen. Daaruit blijkt dat u veel kunt doen om de effecten voor uw kinderen te minimaliseren. In het belang van uw kind is het sowieso goed  uw emoties en conflicten buiten het zicht van de kinderen te houden.

Denkt u daarbij ook goed na over het opnieuw gaan samenwonen met een nieuwe partner. Dat is voor kinderen heel heftig. Daarmee is namelijk bevestigd en definitief dat Papa en Mama niet meer bij elkaar komen, iets wat ze vaak nog heel lang willen. En de relatie tussen kinderen en nieuwe partner moet wel een kans krijgen. Kiest u er zelf voor of betrekt u de kinderen bij de keuze tot samenwonen? Kunnen ze het wel goed vinden met de nieuwe partner? Of zijn het vooral praktische redenen en vind u dat de kinderen zich niet moeten aanstellen…? Een rustig begin is zowel in uw als hun belang! Zeker bij co-ouderschap waar er veel contact zal zijn met de nieuwe partner.

Voordelen co-ouderschap

Co-ouderschap biedt kinderen vooral twee volledige ouders. Omdat de zorg gelijk is verdeeld kennen ze beide ouders even goed, heeft ieder een duidelijke rol in de opvoeding en is er vaak meer afstemming in huisregels en omgangsvormen. Een om-het-weekend-bij-Pa regeling komt er vaak op neer dat de moeder de volledige ouder is, de opvoeding bepaalt en dat de kids in het weekend bij Pa leuke dingen doen (bij MacDonalds eten….). Terwijl co-ouderschap de rechten en de plichten van het ouderschap beter verdeelt en er voor zorgt dat ieder in gelijke mate de leuke en minder leuke dingen met de kinderen doet. Voor de ouders is het bovendien fijn dat ze met de ander kunnen overleggen over het ouderschap.

Voor de kinderen is het prettig dat er niet te veel wisselingen van huis zijn. Om de week is een bekende regeling, waarbij ze dus maar 1x per week hoeven te “verhuizen”. Dat geeft rust en duidelijkheid. Ze zien beide ouders veel, zodat zowel de vader- als moederrol goed wordt ingevuld, wat voor hun ontwikkeling belangrijk is. Ook waar de meningen verschillen kunnen ze van beide “proeven” en leren ze dat er meerdere manieren zijn om naar dingen te kijken en op te lossen.

Nadelen co-ouderschap

Draai de voordelen om en je hebt de nadelen. Is uw onderlinge relatie (nog) niet in rustig vaarwater gekomen, dan is overleg vaak lastig, zelfs als het om de kinderen gaat. Nu moet je in elke regeling overleggen als ouders, maar bij co-ouderschap vaak wel wat meer.

Praktisch gezien zult u bij elkaar in de buurt moeten wonen. De afstanden Ma-school-Pa moet zodanig zijn dat er niet eindeloos in de auto hoeft te worden gezeten voor de regelmatige gang naar school, vriendjes en clubs. Hoe logisch ook beperkt dit uzelf natuurlijk in uw bewegingsvrijheid qua woonplek.

Afhankelijk van het kind kan een vaste woonplek prettiger zijn, met af en toe naar Pa (of Ma). Het kind heeft dan één thuis waar alles is, inclusief de veilige omgeving van school en bekenden en “logeert” meer bij de andere ouder. Sommige kinderen gedijen daar gewoon beter bij.

De keuze voor co-ouderschap

Kijkt u vooral eerst naar uw kinderen. Wat zou hun goed passen, waar zijn zij het meest mee gediend? Te vaak zie ik mensen vanuit hun eigen belangen en onmogelijkheden redeneren. En natuurlijke spelen die ook mee, dat mag en moet. Maar BEGINT u toch bij de kinderen en wat voor hen de beste keuze is!

Zorg en kosten

Co-ouderschap heeft ook invloed op de kinderkosten. Lees hier meer over in co-ouderschap en alimentatie.