06 22 750 867 [email protected]

Ook bij een scheiding heeft u soms ook met Box 3 van de belastingen te maken, de vermogensbelasting. Wat is box 3 precies? In welke gevallen is dat? En welke regels gelden daarvoor? Vanaf 1 januari 2017 veranderen die regels, dus goed om hier (nogmaals) naar te kijken.

box-3Wat is box 3?

De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting 3 boxen, waarbij box 1 inkomen uit arbeid betreft, box 2 inkomen uit bedrijven en box 3 vermogen. Kort gezegd. Heeft u op 1 januari van een kalenderjaar meer vermogen dan het vrijgestelde bedrag van € 25.000 (2017) dan betaalt u daarover belasting. Vermogen kan spaargeld zijn, maar ook een tweede huis of een uitstaande lening.

Box 3 vanaf 1 januari 2017

Tot 1-1-2017 gold voor het belastbare bedrag dat de Belastingdienst daar 4% rendement op veronderstelde, waarover vervolgens 30% belasting werd geheven. Oftewel van het vermogen boven de belastingvrije voet altijd 1,2% belasting.
Vanaf 1-2-2017 is het rendement waar de Belastingdienst mee rekent 1,63% of 5,5%. Zodoende worden grotere vermogens meer belast dan kleinere vermogens. Op de site van de Belastingdienst kunt u lezen hoe Box 3 in het algemeen werkt.

Kinderalimentatie aftrekken vanaf 2017

Hoewel er de nodige discussie over is gevoerd hebben veel mensen in Box 3 ook de toekomstige betalingen aan kinderalimentatie opgevoerd als schuld, zodat zij minder vermogen hadden en dus minder belasting hoefden te betalen. Deze mogelijkheid wordt nu uitgesloten, kinderalimentatie kan op geen enkele manier meer worden afgetrokken

Uitgestelde afrekening

In de crisisjaren zijn veel mensen bij hun scheiding tot de conclusie gekomen dat het huis niet kon worden verkocht. Een deel van die mensen hebben afgesproken dat één van hen in de praktijk het huis bezat als eigen woning, alle lasten betaalde, etc. maar dat de onderlinge afrekening op een later moment plaats zou vinden. Zodoende hebben sommige van u nog geld tegoed van de ex-partner. Dat is een vordering die volgens de regels in Box 3 moet worden meegenomen, dus houdt u daar rekening mee.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat