06 22 750 867 [email protected]

Ook bij een scheiding heeft u soms ook met Box 3 van de belastingen te maken, de vermogensbelasting. Wat is het precies? Welke regels gelden daarvoor? En wanneer heeft u ermee te maken? En let op, bij scheiding kan het flinke financiële gevolgen hebben.

box-3Wat is Box 3?

De Belastingdienst hanteert voor de inkomstenbelasting 3 boxen.

  • Box 1 is inkomen uit arbeid
  • Box 2 is inkomen uit bedrijven
  • Box 3 gaat over vermogen. Kort gezegd. Heeft u op 1 januari van een kalenderjaar meer vermogen dan het vrijgestelde bedrag van € 30.360 (2019) dan betaalt u daarover belasting. Vermogen kan spaargeld zijn, maar ook een tweede huis of een uitstaande lening.

Hoe werkt Box 3

Tot 1-1-2017 gold voor het belastbare bedrag dat de Belastingdienst daar 4% rendement op veronderstelde, waarover vervolgens 30% belasting werd geheven. Oftewel van het vermogen boven de belastingvrije voet altijd 1,2% belasting.
Vanaf 1-1-2017 worden grotere vermogens zwaarder belast dan kleinere. De uitwerking is nogal complex maar wordt redelijk helder uitgelegd op deze pagina van de Belastingdienst.

Huurtoeslag, Kindgebonden Budget, etc.

Naast het feit dat u gewoon belasting betaalt heeft vermogen ook invloed op allerlei toeslagen. Heeft u belast vermogen in Box 3, dan vervalt bijvoorbeeld uw recht op huurtoeslag, ook als u wel aan de andere eisen voldoet. En bij een vermogen dik boven de ton vervalt ook uw recht op Kindgebonden Budget, etc.

Box 3 en scheiden

Gaat u scheiden en dus bijvoorbeeld een huis verkopen en vervolgens huren, dan kunt u in het volgend kalenderjaar met zowel de vermogensbelasting als beperking van toeslagen te maken krijgen. Zorgt u dus dat daar bij het maken van afspraken rond de scheiding terdege rekening wordt gehouden!

Vermogensbelasting vanaf 2022?

Momenteel zijn er plannen om de vermogensbelasting opnieuw te herzien. Ingangsdatum zal in ieder geval niet voor 2022 zijn. Informatie hierover  vindt u op deze pagina van de Rijksoverheid.