06 22 750 867 [email protected]

berekenen van alimentatieTijdens een huwelijk of andere samenlevingsvorm is er vaak een zekere taakverdeling. Klassiek gezien zorgt zij voor de kinderen en hij voor het inkomen. Ga je dan uit elkaar, dan is het logisch dat zij niet meteen een eigen en voldoende inkomen heeft om het leven voort te zetten zoals ze gewend was. En daarmee is dan de basis voor partneralimentatie gelegd. De grote vraag is vervolgens hoe doen we dat, het berekenen van alimentatie?

Hoewel er verschillende manieren zijn om partneralimentatie vast te stellen (zie Hoeveel Alimentatie) gaan we hier in op de manier waarop dat volgens de Tremanormen zou moeten. Als u alle details weten wilt, de integrale tekst is te vinden bij de Werkgroep Alimentatienormen.

Berekenen van alimentatie:

Berekenen alimentatie

Uitgaande van het bruto inkomen van de meestverdienende (de alimentatieplichtige) bepaal je eerst de te betalen belasting en trekt dat af om op het besteedbaar inkomen te komen. Hierin zijn de belastingvoordelen zoals hypotheekrente-aftrek en heffingskortingen meegenomen.

Vervolgens kijk je welke kosten iemand minimaal moet maken om zelf te leven (zonder de kinderen mee te nemen). Die kosten worden bepaald door de bijstandsnorm (momenteel € 925 voor een alleenstaande), de werkelijke woonlasten en zorgkosten, en eventuele andere niet-vermijdbare kosten.

Het verschil heet draagkrachtruimte (het gearceerde gebied) en daarvan is 60% beschikbaar voor alimentatie. De overige 40% is voor de alimentatieplichtige extra ruimte om door te kunnen leven zoals hij/zij gewend was.

Van deze 60% gaan eerst de kinderkosten af en de rest is partneralimentatie. Dat is dan wel een netto bedrag, terwijl partneralimentatie mag worden afgetrokken bij betaling. Om dit goed te laten lopen wordt dit bedrag dus gebruteerd om vast te stellen wat iemand moet overmaken aan de alimentatiegerechtigde.

Het bedrag wat nu is bepaald is de maximale partneralimentatie, zonder rekening te houden met de ontvanger.

Een tweede inkomen: De jusvergelijking

Heeft de alimentatiegerechtigde ook een inkomen, dan wordt daarvoor dezelfde berekening en vervolgens een jusvergelijking gemaakt. De jusvergelijking vergelijkt wat er, rekening houdend met alle fiscale consequenties, onder aan de streep overblijft voor ieder. Mocht nu de ontvanger meer overhouden dan de betaler, dan wordt de alimentatie naar beneden bijgesteld tot beiden evenveel overhouden.

De behoefte: Hof Den Bosch

Mede bepalend voor de alimentatie-afspraken zal ook de behoefte zijn, het bedrag wat ieder nodig heeft om na de scheiding door te leven zoals hij/zij gewend was. Daarvoor kan eenn begroting worden gemaakt, maar om daar lijn in te brengen heeft Hof Den Bosch een norm opgesteld die inmiddels breed wordt toegepast.

Een laatste check is dan ook of de inmiddels bepaalde partneralimentatie niet leidt tot een inkomen bij de alimentatiegerechtigde dat hoger is dan de behoefte. Is dat wel zo, dan wordt de alimentatie naar beneden gesteld tot inkomen plus alimentatie gelijk zijn aan de behoefte.

WhatsApp chat