06 22 750 867 [email protected]

belasting[1]De belastingen 2014 worden ten opzichte van 2013 op een aantal punten aangepast. De belangrijkste aanpassingen voor gescheiden mensen en alleenstaande ouders hebben wij hieronder voor u samengevat.

Belastingen 2014

U mag er vanuit gaan dat vrijwel alle aanpassingen voortkomen uit de noodzaak en behoefte van deze regering om te bezuinigen. Tegelijkertijd is er een beweging die ervoor zorgt dat de de lagere inkomens worden gesteund ten koste van de hogere inkomens, terwijl er een steeds grotere druk komt op mensen met een uitkering.

Voor de liefhebbers is het complete Belastingplan 2014 hier te downloaden.

Algemene heffingskorting

Iedereen die belasting betaalt heeft recht op een stukje inkomen waarover geen belasting wordt betaalt, de algemene heffingskorting. Voor inkomens tot € 19.645 wordt deze heffingskorting verhoogd met € 138 tot € 2.100, zodat deze mensen iets minder belasting gaan betalen. Vanaf € 19.645 wordt de korting steeds kleiner, tot een minimum van € 1.363 voor de hoogste inkomens.

Arbeidskorting

Iedereen die werkt heeft recht op arbeidskorting, waardoor hij minder belasting hoeft te betalen. Deze arbeidskorting wordt verhoogd van € 1.723 tot € 2.097.

Hervorming kindregelingen

Eerder in 2013 is de Wet Hervorming Kindregelingen aangenomen. De wijzigingen daarin zijn van groot belang voor met name alleenstaande ouders. Leest u alles daarover hier …

Stamrecht B.V.

Het oprichten van een nieuwe stamrecht B.V. is niet meer toegestaan en de bestaande kunnen fiscaal gunstig worden opgeheven. Alles over stamrecht BV in 2014 leest u hier…

Schenkingsvrijstelling

En tenslotte is het mogelijk om vrij van belasting € 100.000 te schenken in 2014.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat