06 22 750 867 [email protected]

Dit is een gedateerd bericht en is alleen voor de volledigheid nog beschikbaar. Actuelere informatie vindt u op: Geldzaken

In 2013 veranderen er een aantal belangrijke dingen in de inkomstenbelasting, die voor u als u gescheiden bent of gaat scheiden in het bijzonder van belang zijn. Hieronder de voornaamste verandering in de belasting 2013

ZVW

Tot en met 2012 werd er bij uw loon een door de werkgever bij te dragen ZVW premie geteld en betaalde u als werknemer eenzelfde bedrag aan ZVW premie. Beide bedragen vervallen op de loonstrook en alleen uw werkgever betaalt voor u nog ZVW premie. Het salarisstrookje is daardoor versimpeld en dit zou tot een verhoging van uw netto loon leiden, ware het niet dat…

Eerste belastingtarief van 33% naar 37%

Deze verhoging komt dus voort uit de wijziging van de ZVW premie. U betaalt, ook als u geen groot inkomen heeft, altijd iets meer belasting. Hoe dit uitpakt per persoon is niet helemaal te voorspellen, maar het geheel van de verlaagde ZVW en de verhoogde belasting 2013 zou voor veel mensen niet veel effect moeten hebben.

Arbeidskorting

Met uw inkomen uit werk en woning moet een bepaalde belasting betalen, via de vier schijven die Nederland kent. Echter, daarover krijgt weer kortingen, afhankelijk van uw situatie. Deze heffingskortingen schelen u dus in het betalen van belasting en alle bedragen mag u dus als netto (winst) beschouwen. De arbeidskorting, die u ontvangt als u werkt, is voor lagere inkomens verhoogd (met ca. € 100) en voor hogere inkomens verlaagd. De hogere inkomens gaan er tot bijna € 1.000 per jaar op achteruit als het inkomen hoger is dan € 40.248.

Hulp bij het aanvragen

Laat u goed informeren over heffingskortingen door uw Raadgever bij Scheiden. Hij kent de wegen en die zijn er nog steeds. In deze tijden zeker zijn de belasting 2013 kortingen een welkome aanvulling op het inkomen die van groot belang kunnen zijn bij de beslissingen die u neemt. Gedegen advies is dan onontbeerlijk.

Hypotheekrente aftrek

Per 1-1-2013 is de hypotheekrente van nieuwe hypotheken alleen nog aftrekbaar als die annutair in 30 jaar volledig wordt afgelost

Toeslagen 2013

Informatie over de wijzigingen in de toeslagen in 2013vind u hier…

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat