06 22 750 867 [email protected]

BedrijfswaarderingGaat u uit elkaar en heeft één van u een eigen bedrijf? Zorgt u dan dat de bedrijfswaardering op de juiste manier plaatsvindt. Vaak vormt het bedrijf naast een bron van inkomsten ook een behoorlijk vermogen dat in veel gevallen bij de scheiding betrokken dient te worden. Een bedrijfswaardering kan bij scheiding als volgt worden aangepakt.

Rechten en plichten

Eerste vraag is of het bedrijf gezamenlijk bezit is en dus gedeeld moet worden. Heeft u huwelijkse voorwaarden, pas dan extra op. De formulering in de voorwaarden lijkt soms erg duidelijk, terwijl er nogal wat addertjes onder het gras kunnen zitten. Laat de Raadgever bij Scheiden een onderzoek doen, zodat u zeker weet hoe het zit.

Bent u in gemeenschap van goederen getrouwd, dan is het bedrijf onderdeel van de gemeenschap, op enkele bijzondere omstandigheden na (zie gemeenschap van goederen). Ook dan is het belangrijk de rechten en plichten in zo vroeg mogelijk stadium helemaal helder te krijgen.

 Onpartijdigheid

Dient het bedrijf te worden gedeeld, dan is de volgende vraag wie die waarde vast kan stellen. Vaak is er een boekhouder of accountant betrokken bij het opstellen van de jaarrekening e.d. en deze heeft natuurlijk veel kennis van de cijfers. De vraag is natuurlijk wel of hij onpartijdig (genoeg) is. Hij heeft namelijk een belang om zijn klant te behouden, dus zou hij de ondernemer bewust of onbewust voordeel kunnen bezorgen. En denk eraan dat ook de SCHIJN van onpartijdigheid funest kan zijn voor de onderhandelingen bij het scheidingsproces, ook als die gevoelens niet worden uitgesproken…

 Registered Valuator

Een echte expert op het gebied van bedrijfswaardering bij scheiden is de registered valuator. Hij/zij is speciaal opgeleid om bedrijven te waarderen. Let wel op dat een waardering bij scheiding heel anders kan zijn dan een waardering ten behoeve van verkoop. Immers, u wilt nu een waardering die recht doet aan beide partijen, terwijl anders een belang van de verkoper of juist de koper wordt behartigd.

 Zekerheid vs. kosten

U ziet, als u een goede waardering wilt dan is een registered valuator natuurlijk het beste, maar de kosten zijn dan ook navenant. Een accountant is ook niet gratis, maar meestal wel goedkoper. En uiteraard kunt u ook uw Raadgever vragen om mee te denken over de waarde en die samen met hem vaststellen. Met name bij kleinere bedrijven is dat vaak wel mogelijk.

 Bedrijfswaardering bij scheiding

En dan is er nog een wijze van waarderen. Bij de inventarisatie van alle bezittingen en schulden proberen we een goede waardering te maken. Maar regelmatig wordt niet zozeer de exacte waarde van alle bezittingen maar de uitkomst van de verdeling meegenomen. Bijvoorbeeld: Hij houdt het bedrijf en zij houdt het huis. De waardes komen niet precies overeen, maar zitten wel voldoende dicht bij elkaar in de buurt om dit met gesloten beurzen af te wikkelen. Een exacte waardering van het bedrijf EN een taxatie van de woning kunnen dan eventueel zelfs achterwege worden gelaten.

 Samen een bedrijf

Het komt met enige regelmaat voor dat u niet alleen getrouwd bent of anderszins een relatie heeft, maar dat u ook samen een bedrijf runt. Deze dubbele verbintenis levert weer extra complicaties op, waar uw Raadgever u goed bij kan helpen. Zo zijn er voorbeelden van mensen die wel zijn gescheiden, maar toch zakenpartners zijn gebleven! Dat vergt in ieder geval zakelijk een blijvende goede verstandhouding en hele goede afspraken in het kader van de scheiding. Maar het kan wel en is voor de toekomst van het bedrijf soms noodzakelijk en op zijn minst belangrijk.

Iets meer voor de hand liggend is dat één van u de zaak overneemt. Let op dat hier allerlei zakelijke, financiële en fiscale consequenties aan vast zitten die erg goed moeten worden doorgelopen, besproken en vastgelegd zodat u beiden in de toekomst content blijft met de afwikkeling.

Raadgever bij Scheiden

In Nederland zijn er veel advocaten en scheidingsbemiddelaars, maar niet zo veel die ook gedegen verstand hebben van bedrijven bij scheiding. Uw Raadgever heeft die kennis wel en kan ervoor zorgen dat u samen ook voor het eigen bedrijf goede, toekomstzekere afspraken kunt maken!