06 22 750 867 [email protected]

Alimentatie plicht

De laatste jaren zijn er verschillende wetsvoorstellen geweest die o.a. de termijn voor alimentatie plicht beperken. Nu is het wettelijk recht op partneralimentatie vastgesteld op 12 jaar, of zolang als het huwelijk heeft geduurd als er geen kinderen zijn en het huwelijk korter dan 5 jaar heeft geduurd.

Gevolgen huidige alimentatie plicht

Het gevolg van de huidige regeling is dat er geen impuls is voor de ontvanger, de alimentatiegerechtigde, om te gaan werken en aan een eigen toekomst te werken. In de moderne maatschappij past een zo lange afhankelijkheid van een ex-partner eigenlijk niet meer. D66 en andere partijen vinden dat geen goede zaak. Het gaat daarbij meestal om vrouwen, slechts 1 op de 100 echtscheidingen resulteert in partneralimentatie voor de man.

En het blijft zo dat de alimentatie EENS stopt. Heeft een vrouw dan inderdaad 12 jaar niet of weinig gewerkt, dan is het gebrek aan werkervaring, opbouw van carrière en pensioenopbouw eigenlijk niet meer te herstellen. Misschien realiseren mensen die een (terechte) claim op partneralimentatie doen zich dat onvoldoende. In mijn praktijk wordt dan ook goed gewaarschuwd en zoeken we samen met beide partijen de beste oplossing.

Oplossingen

Zo kunt u bijvoorbeeld ook een hogere partneralimentatie afspreken over een kortere periode, zodat de vrouw een opleiding kan volgen of zonder zorgen extra tijd aan de kinderen kan besteden. Voor beide partijen vaak een goede zaak. Zij krijgt de tijd en gelegenheid om aan haar zelfstandigheid te werken, en zij zijn eerder van de alimentatie plicht af.

Mensen die halverwege de 50 of ouder zijn krijgen te maken met AOW en pensioen tijdens de 12 jarige alimentatietermijn. Als je de pensioenen ook netjes deelt, dan zal er op pensioendatum van de eerste van de partijen op zijn minst een herberekening moeten plaatsvinden. Maar u kunt er ook voor kiezen om per die datum de alimentatieplicht te laten vervallen, als beiden al een aardig pensioen ontvangen. Andersom kun je de alimentatie plicht juist ook iets langer maken, als de pensioendatum net iets verder dan 12 jaar na scheiding ligt.

Ook hierin blijkt maar weer dat simpelweg de wet of regels volgen vaak niet tot de beste oplossing leidt. Een gezonde discussie, met als uitgangspunt de regels, leidt in heel veel gevallen tot een betere start na de scheiding voor beide partijen. En dat is nu precies waar de Raadgever bij Scheiden voor staat.

WhatsApp chat