06 22 750 867 [email protected]

Alimentatie indexering 2018Na de 1,3% van 2016 en de 2,1% van 2017 is de alimentatie indexering 2018 door het Ministerie van Justitie vastgesteld op 1,5%.

Dit is een wat ouder bericht. De actuele gegevens vindt u op Alimentatie indexering 2019.

Alimentatie indexering 2018

Kinderalimentatie wordt conform de wettelijke regels jaarlijks opgehoogd met een aan de prijsontwikkeling gekoppeld percentage. De alimentatie indexering. Voor 2018 is die vastgesteld op 1,5%.

Wij passen het Rekenschema Kinderkosten toe

In principe heeft u dan met de alimentatie indexering niets van doen. Echter, het is wel zinvol om te kijken of de kosten nog overeenkomen met de werkelijkheid. En dan direct of er op het gebied van Toeslagen, de Inkomensafhankelijke combinatiekorting of in de persoonlijke omstandigheden wijzigingen zijn die invloed hebben op de afspraken.

Ik betaal kinderalimentatie

Niets gaat vanzelf, u zult spontaan actie moeten uitvoeren om de afspraken kloppend te houden. Oftewel, u hoogt het maandelijks bedrag aan kinderalimentatie op met 1,5% vanaf januari 2018. Als dat de afspraak is, doet u dat alsjeblieft ook gewoon en wacht niet af of de alimentatiegerechtigde zich bij u meldt waar de indexering blijft. Eenieder snapt dat dat zomaar tot gedoe kan leiden.

Ik ontvang kinderalimentatie

Geduld is een schone zaak… Geeft u uw ex de kans om zelf, spontaan de indexering door te voeren, ook als de ervaring leert dat niet altijd lukt. En als eind januari dan blijkt dat het niet gebeurd is is er tijd genoeg om daarover in gesprek te gaan. Het is de mooiste manier en soms helpt het om het dan volgend jaar vanzelf te laten gaan. Ga niet uit van opzet en ga het gesprek positief in.

We komen er samen niet goed uit

Alles bij elkaar kan het toch ingewikkeld zijn. Diverse wijzigingen tegelijk, misschien loopt de relatie al wat stroef. Misschien bent u bang om de lieve vrede te verstoren. Laat u het dan niet liggen maar roep hulp in. Ik help graag en in veel gevallen kan dat kosteloos.

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat