06 22 750 867 [email protected]

Alimentatie index 2020De alimentatie index 2020 bedraagt 2,5%. Het Ministerie voor Rechtsbescherming heeft dat bepaald, op basis van de prijsontwikkeling. Uitgangspunt is dat de ontvanger die het nodig heeft hetzelfde kan blijven uitgeven bij het gestegen prijsniveau.

Vanzelf gaat het niet

Uw alimentatie afspraken volgen niet automatisch de indexatie alimentatie 2020. U zult er dus zelf voor moeten zorgen dat de afspraken per januari correct worden uitgevoerd. Hoe, zie onderstaande tips.

U betaalt alimentatie

Het beste advies dat ik kan geven aan u is: Zorg dat de alimentatie index 2020 wordt toegepast. Reken het nieuwe bedrag uit, pas uw maandelijkse overboekingen aan en informeer uw ex partner spontaan. Het zal zeker worden gewaardeerd, ook als dat niet hardop gebeurd. En het is gewoon wat u heeft afgesproken, dus doen.

Veel mensen hopen dat de andere partij niet gaat piepen en doen niks. Vaak spelen allerlei emoties daarbij een rol. Maar netjes is het niet en mogelijk brengt u de ander in de problemen. Nog los van de ruzie die daaruit kan ontstaan. Vreselijk voor u EN de kinderen…

U ontvangt alimentatie

Advies aan u: Geef de ander de kans het zelf netjes te regelen. Als u al vroegtijdig aan de bel trekt en begint over de verantwoordelijkheden, de afspraken en dat daar vooral wel aan gedacht moet worden, dan zet dat al gauw kwaad bloed. Natuurlijk doet die ander wat u samen heeft afgesproken, toch?! Geef het een kans. En als dan medio januari blijkt dat u (en ik) te optimistisch bent geweest, vraag dan netjes waar dit is misgelopen. Zonder direct beschuldigingen te uiten. Want mensen vergeten soms gewoon dingen. En u geeft ruimte aan een beetje mildheid jegens elkaar.

Alimentatie index 2020

Alimentatie is een onderhoudsverplichting die er vanuit gaat dat de ontvangende partij(en) dit geld echt nodig hebben. Vanwege de inflatie kan met hetzelfde bedrag minder worden gekocht. Om dit recht te trekken is de indexatie nodig. Dit is vastgelegd in de Burgerlijk Wetboek, in artikel 402a om precies te zijn.

Ik kan niet meer betalen

Niet altijd lopen de inkomens gelijk op met de inflatie, zodat de betalende partij niet altijd de mogelijkheden heeft tot indexatie. In dat geval kunt u samen  kijken hoe de pijn op een eerlijke manier kan worden verdeeld. Mogelijk zijn er nog andere wijziging van omstandigheden van toepassing. Volg dan deze link. In dergelijke gevallen is een herberekening altijd mogelijk. Dat kunt u soms zelf, maar soms is het verstandig daar een deskundige bij te betrekken. Een mailtje, netjes met cc aan de ander, naar mij is dan voldoende. Ik zal u helpen de zaken goed te regelen.