06 22 750 867 [email protected]

alimentatoe index 2017Ook dit jaar heeft het Ministerie van Veiligheid en Justitie de alimentatie index 2017 vastgesteld, zoals zij ieder jaar doet. Deze index wordt gebruikt om ervoor te zorgen dat de alimentatie die men ontvangt waardevast blijft, dat men er hetzelfde voor kan kopen als in dit jaar.

Alimentatie index 2017

Voor 2017 is de alimentatie index vastgesteld op 2,1%. Dat percentage wordt door het CBS berekend aan de hand van de loonontwikkelingen, zodat de alimentatieplichtige (de betaler) ook in staat moet zijn dit hogere bedrag te voldoen. In de praktijk praten we natuurlijk altijd over gemiddelden over Nederland, zodat in individuele gevallen de indexering soms niet redelijk uitvalt.

Wat u moet doen

Heeft u in ouderschapsplan of convenant afspraken gemaakt over indexering, dan moet u ZELF de bedragen aanpassen. Bent u degene die betaalt, dan ligt die verantwoordelijkheid in eerste instantie bij u. gewoon de afspraken nakomen en vanaf januari 2017 2,1% meer gaan betalen.

Voor de bepaling van het nieuwe bedrag neemt u het oude bedrag en vermenigvuldigd dat met 1,021. Eventueel netjes afronden op hele euro’s. En als u het nieuwe bedrag bepaalt heeft, laat dat uw ex-partner even weten. Kleine moeite, veel plezier. Want dan zit de ander niet in onduidelijkheid.

En mocht u alimentatie ontvangen en indexering hebben afgesproken, maar u ontvangt eind januari niet het juiste bedrag, trekt u dan ook aan de bel. Netjes, vriendelijk, mensen vergeten van alles. Maar zorg wel dat de afspraken nagekomen worden. Doet u het niet direct dan verspeelt u mogelijk rechten en blijfgt het wringen tussen u met mogelijk onvriendelijkheden tot gevolg….

Wat u ook kunt doen met de alimentatie index 2017

Tja, als u via mij gescheiden bent is de indexering niet altijd toegepast. En heeft u alles in goed overleg geregeld. En dat kan ook nu. Als u bijvoorbeeld geen indexering heeft afgesproken kunt u hem toch toepassen…Of andersom, toch niet toepassen ondanks de gemaakte afspraken. Dat kan en mag, zolang u het maar samen eens bent. Afwijkingen van de afspraken zijn zinnig en logisch als die niet meer aan de huidige situatie voldoen, bijvoorbeeld als een van u meer of minder is gaan verdienen, meer is gaan werken, andere uitgaven heeft, etc.

De Raadgever bij Scheiden

En komt u er samen niet uit of heeft u vragen over het toepassen van de alimentatie index 2017, dan weet u mij te vinden. In de meeste gevallen kost u dat niks.

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat