06 22 750 867 [email protected]

Alimentatie en samenwonenTrouwen is lang niet voor iedereen logisch, dus we hebben in Nederland heel veel mensen die samenwonen zonder boterbriefje of geregistreerd partnerschap. Wat deze mensen zich vaak niet realiseren, is dat er op deze manier geen onderhoudsplicht als je uit elkaar zou gaan. Alimentatie en samenwonen gaat niet vanzelf samen, met de nodige risico’s voor de minst verdienende partner.

Alimentatie en samenwonen

De verplichting tot het betalen van partneralimentatie is vastgelegd in het huwelijksrecht. Iets waar samenwoners niet onder vallen. Op basis van de wet kan dus geen partneralimentatie worden geëist.

Heeft u echter een samenlevingscontract opgesteld, dan kan daarin ook een onderhoudsverplichting zijn opgenomen. En ook zonder zo’n afspraak kunt u samen besluiten tot een vorm van partneralimentatie bij de scheiding. Mits zorgvuldig vastgelegd is deze dan even geldig als in geval van huwelijk.

En zijn er kinderen, dan moeten beide ouders daarvoor zorgen. Zowel in praktische als financiële zin. Daar is geen verschil met een huwelijk.

Maar als één van u duidelijk minder verdient, bijvoorbeeld omdat diegene meer voor de kinderen is gaan zorgen, dan heeft deze na het verbreken van de relatie mogelijk een enorm financieel probleem!

Hoe pak je alimentatie en samenwonen aan?

Om te beginnen is het ontbreken van een plicht vaak een hindernis. Mensen die getrouwd zijn hebben vaak al moeite met partneralimentatie. Maar als er dan ook geen dwang achter zit is de meest verdienende niet altijd bereid om de ander financieel te ondersteunen. Terwijl daar soms wel een noodzaak toe is. Ook samenwoners maken bijvoorbeeld wel de keuze dat één van hen minder gaat werken en om dan na de scheiding weer aan meer uren te komen is, zeker in deze tijd, bepaald niet eenvoudig.

Kortom, het vereist een zorgvuldige onderhandeling en dus misschien nog wel een betere begeleiding van dat proces. Ik  heb daar veel ervaring mee en kan u helpen alles netjes te regelen. En zijn er dan goede afspraken gemaakt, dan moeten deze ook goed worden vastgelegd in een convenant. Hoewel dat niet verplicht is, raad ik zeker bij alimentatie en samenwonen aan de afspraken goed vast te leggen.