06 22 750 867 [email protected]

AlimentatieHoe werkt dat, alimentatie en eigen bedrijf? Dat is toch wel lastiger dan bij een werknemer met een (min of meer) vast inkomen. Alimentatie is immers gebaseerd op het inkomen en dat van de ondernemer is variabel. Hoe gaan we daarmee om bij de scheiding als het gaat om kinderalimentatie, partneralimentatie en de afspraken in de toekomst?

Bepaling behoefte

De kinder- en partneralimentatie wordt algemeen vastgesteld volgens de Tremanormen en is gebaseerd op het inkomen tijdens het huwelijk. Wat je tijdens het huwelijk aan de kinderen uitgaf wordt als hun behoefte gezien, want kinderen hoeven er (financieel) door de scheiding niet op achteruit te gaan. Had een variabel inkomen, dan is het vaststellen van deze behoefte al wat lastiger.

Welk inkomen gebruiken we bij alimentatie en eigen bedrijf?

Bij een ZZP’er of eenmanszaak is er vaak sprake van een min of meer geregelde privé opname. Het gemiddelde daarvan per jaar over de laatste drie jaar gemiddeld wordt algemeen als een redelijke maatstaf gezien. Maar daarnaast is er vaak “overwinst” of lopen de reserves van het bedrijf terug. En hoe zijn de verwachtingen voor dit en komend jaar? Een onderwerp van gesprek tijdens de bemiddeling.

Bij een BV is de ondernemer werknemer in zijn/haar eigen bedrijf en ontvangt dus een salaris. Ook dit is een goed uitgangspunt voor de uitgaven tijdens het huwelijk en dus de hoogte van de kinderkosten. Echter, ook hier kan de winst of het verlies wel sterk afwijken van wat er aan salaris is uitgekeerd. Bovendien hebben we hier ook nog te maken met dividend wat wel of niet is uitgekeerd en de fiscale consequenties daarvan, eventuele pensioenopbouw, meerdere eigenaren, etc.

Draagkracht

Is er overeenstemming bereikt over welk inkomen als basis voor de behoefte kan worden genomen en de kinderkosten bepaald, dan gaan we kijken naar de verdeling van die kosten en hoe hoog een eventuele partneralimentatie zal zijn. Daarbij moet niet meer naar het verleden, maar naar het heden worden gekeken. Nu wordt het nog lastiger, aangezien opnieuw een goede inschatting van het inkomen van de ondernemer nodig is. Was terugkijken al lastig, dit wordt echt koffiedik kijken in veel gevallen.

Een mooie oplossing is dan om een afspraak te maken die recht doet aan de behoefte EN het veranderende inkomen van de ondernemer, namelijk door jaarlijks achteraf te kijken wat de alimentatie had moeten zijn. Op basis daarvan kan dan ook worden afgerekend. En het is meteen een basis voor de afspraken voor het lopende jaar. Op deze manier blijft de verdeling altijd zuiver, hoeft niemand teveel te betalen of te ontvangen.

Dat niet iedereen hiervoor kiest heeft te maken met het jaarlijks om tafel moeten zitten en opnieuw afspraken maken. Terwijl ook het naverrekenen lastig kan zijn als het om grotere bedragen gaat. Zodoende kiezen mensen ook wel voor eenvoudiger oplossingen, die dan wel minder zuiver zijn maar minder onderhoud en overleg vergen. Uw Raadgever heeft diverse mogelijkheden voor u beschikbaar.

Hoe pakt u alimentatie en eigen bedrijf goed aan?

Zoals gezegd is dit geen eenvoudig onderwerp. Het eigen bedrijf is inkomen, bezit en vaak pensioenvoorziening ineen en op al die vlakken zijn praktische, financiële en fiscale vragen te stellen. Vervolgens moet met die onzekere gegevens een alimentatieberekening worden gemaakt, die op zich ook al de nodige kennis en interpretatie vereist. Kortom, wilt u zorgen dat dit goed wordt geregeld, dan heeft u een bemiddelaar als de Raadgever nodig die kennis en ervaring op al die vlakken combineert. Komt u gerust eens langs om kennis te maken met Otto Philipse. Hij kan u uitleggen wat er in uw situatie mogelijk en onmogelijk is en kan met creatieve oplossingen komen voor deze en alle andere vraagstukken rond uw scheiding.

 

 

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
WhatsApp chat