06 22 750 867 [email protected]

Aanpak scheiding

Aanpak ScheidingMediators hanteren een pragmatische aanpak van uw scheiding. Zij nemen u aan de hand mee door het proces waarbij uw veel nuttige informatie krijgt om de juiste keuzes te kunnen maken. Hoe zitten uw rechten en plichten in elkaar, hoe pakt dat financieel uit, wat zijn de fiscale aspecten en hoe werkt een afspraak in de praktijk het beste uit. De aanpak scheiding ziet er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek

Deze is vooral belangrijk om vast te stellen of het vertrouwen, de “klik”, er is en dat blijkt al snel. U krijgt daarnaast uitleg over wat de mediator allemaal voor u kan betekenen, hoe een scheidingsprocedure eruit ziet, hoe lang het waarschijnlijk zal duren en wat de kosten zijn. En er is uiteraard  gelegenheid om vragen te stellen. En zo’n eerste gesprek verplicht u tot niets, u beslist pas daarna met wie u in zee wilt.

Ouderschapsplan

Heeft u gekozen, dan ontvangt u een lijst met gegevens die nodig zijn om u optimaal te kunnen helpen, vooral juridische en financiële gegevens. Vervolgens starten het proces met het ouderschapsplan als er kinderen zijn. Uiteraard zijn de kinderen het belangrijkst voor u. En voor het proces moeten we weten hoe bijvoorbeeld de zorgverdeling en de verdeling van de kosten is.

Om de kinderen een emotioneel steuntje in de rug te geven kunt u tot 14 jaar terecht bij KIES. Grotere kinderen hebben veel steun aan Villa Pinedo.

Convenant

Vervolgens komen alle overige zaken die voor u van belang zijn aan bod. Per onderwerp krijgt u veel informatie over uw rechten en plichten, welke keuzes u kunt maken en wat daar de consequenties van zijn, zowel financieel als fiscaal en praktisch. U kunt hiermee gedegen keuzes maken. En komt u er samen niet uit? Dan helpt de mediator u om de alternatieven goed naast elkaar te zetten en eventueel compromissen te vinden die voor beiden acceptabel zijn.

Zijn alle onderwerpen besproken dan legt de mediator dat vast in een convenant voor u. U kunt daarin alle gemaakte afspraken terugvinden, op een juridisch houdbare wijze omschreven. 

De Rechtbank

Bent u het er helemaal mee eens, dan wordt het ouderschapsplan en convenant ingediend bij de Rechtbank. U hoeft daarvoor niet zelf naar de rechter of een advocaat, dit gaat per post en email. De Rechtbank geeft na enkele weken een beschikking af, waarmee de afspraken worden bekrachtigd.

De Gemeente

Vervolgens schrijft de gemeente waar u getrouwd bent de echtscheiding in het huwelijksregister bij. Daarmee is de echtscheiding een feit. U krijgt hiervan een bevestiging.