06 22 750 867 [email protected]

Aanpak scheiding

Aanpak ScheidingAls Raadgever bij Scheiden hanteer ik een pragmatische aanpak van uw scheiding. Ik neem u aan de hand mee door het proces waarbij uw veel nuttige informatie krijgt om de juiste keuzes te kunnen maken. Hoe zitten uw rechten en plichten in elkaar, hoe pakt dat financieel uit, wat zijn de fiscale aspecten en hoe werkt een afspraak in de praktijk het beste uit. Mijn aanpak scheiding ziet er als volgt uit:

Kennismakingsgesprek

U komt langs of ik kom naar u toe,wat u wilt, voor een eerste kennismaking. Deze is vooral belangrijk om vast te stellen of het vertrouwen, de “klik”, er is en dat blijkt al snel. U krijgt daarnaast uitleg over wat ik allemaal voor u kan betekenen, hoe een scheidingsprocedure eruit ziet, hoe lang het waarschijnlijk zal duren en wat de kosten zijn. En er is uiteraard  gelegenheid om vragen te stellen. En zo’n eerste gesprek verplicht u tot niets, u beslist pas daarna of u met mij in zee wilt.

Ouderschapsplan

Heeft u voor mij gekozen, dan ontvangt u een lijst met gegevens die ik nodig heb om u optimaal t kunnen helpen. Vooral juridische en financiële gegevens, die ik graag voor het eerste gesprek ontvang. Vervolgens starten we met het ouderschapsplan als er kinderen zijn. Uiteraard zijn de kinderen het belangrijkst voor u en voor het proces moeten we weten hoe bijvoorbeeld de zorgverdeling en de verdeling van de kosten is. Van het ouderschapsplan heb ik een voorbeeld, zodat u snel een beeld heeft van wat er zoal kan worden afgesproken. Om de kinderen een emotioneel steuntje in de rug te geven kunt u bijvoorbeeld terecht bij Whataboutthekids. Grotere kinderen hebben veel steun aan Villa Pinedo.

Convenant

Vervolgens lopen we aan de hand van een uitgebreide checklist alle overige zaken door die voor u van belang zijn, zie Mijn Expertise. Per onderwerp krijgt u veel informatie over uw rechten en plichten, welke keuzes u kunt maken en wat daar de consequenties van zijn, zowel financieel als fiscaal en praktisch. U kunt hiermee gedegen keuzes maken. En komt u er samen niet uit? Dan help ik u om de alternatieven goed naast elkaar te zetten en eventueel compromissen te vinden die voor beiden acceptabel zijn.

De gesprekken die we voeren duren anderhalf uur. U krijgt kort daarna een kort verslag, zodat u niet hoeft mee te schrijven tijdens het gesprek. En u kunt nog eens nalezen en “een nachtje slapen” over de genomen beslissingen. Gemiddeld zijn zo’n 4 van dit soort gesprekken nodig. Een normale frequentie is éénmaal per week á twee weken, zodat er voortgang is zonder te overhaasten. De gesprekken kunnen zowel op mijn kantoor in Utrecht als bij u thuis plaats vinden.

Zijn we door alle onderwerpen heen, dan maak ik eerst een concept convenant voor u op. U kunt daarin alle gemaakte afspraken terugvinden, op een juridisch houdbare wijze omschreven. Ik doe daarbij mijn best het leesbaar en begrijpelijk te houden en niet te vervallen in teveel juridisch jargon. We bespreken het convenant vervolgens samen zodat u precies begrijpt waar u voor tekent.

De Rechtbank

Bent u het er helemaal mee eens, dan zorg ik dat ouderschapsplan en convenant worden ingediend bij de Rechtbank. U hoeft zelf niet naar de rechter of de advocaat, dat regel ik voor u. De Rechtbank geeft na enkele weken een beschikking af, waarmee de afspraken worden bekrachtigd.

De Gemeente

Vervolgens zorg ik dat de beschikking bij de gemeente komt waar u getrouwd bent, waar deze wordt ingeschreven in het huwelijksregister. Daarmee is de echtscheiding een feit. U krijgt hiervan een bevestiging.

Nazorg

Is de scheiding rond, dan help ik u bij het uitvoeren van een aantal afspraken, zoals de verdeling en verrekening van de bezittingen, de verevening van de pensioenen, de overdracht van het huis, etc.

WhatsApp chat